Nieuw GRMS-certificaat 2020

ISACert B.V. heeft ons wederom het GRMS-certificaat verstrekt, versie 6.0 op level I.

1.Kouwenhoven Vlees B.V.-2019-GRMS 6.0

Mocht u een kopie van het certificaat wensen te ontvangen voor uw administratie, stuurt u dan een e-mail naar administratie@kouwenhovenvlees.nl