Nieuw GRMS-certificaat

ISACert B.V. heeft ons wederom het GRMS-certificaat verstrekt, versie 4.2 op level II.

Mocht u een kopie van het certificaat wensen te ontvangen voor uw administratie, stuurt u dan een e-mail naar administratie@kouwenhovenvlees.nl